Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Akademik Kadro

Akademik Kadro


Prof. Dr. Havva KARAGÖZ 
Prof. Dr. Havva Karagöz, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinden 1986 yılında mezun oldu. 1987-1996 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Özel Hukuk Bölümü Roma Hukuku Anabilim Dalında araştırma görevliliği yaptı. 1993 yılında La Sapienza Üniversitesi’nin ‘Perfezionamente’ kursunu bitiren öğrencilere verilen ödülü Roma Belediyesinden (Comunedi Roma) almaya layık görülen Havva Karagöz; 1997-1998 yıllarında İtalyan Hükümeti Araştırma Bursu almaya hak kazanarak aynı üniversitenin Roma Hukuku Enstitüsünde, Prof. Luigi Capogrossi’nin denetiminde, Roma Hukukunda intifa hakkı, nişanlanma ve temsil konularında araştırma yaptı. İstanbul Üniversitesinde 1997-2004 yılları arasında yardımcı doçent, 2004-2010 yılları arası ise doçent olarak bulundu. Bu süre zarfında hem İstanbul Üniversitesinde hem Galatasaray Üniversitesinde ders verdi. Aynı zamanda “Traditio (Teslim)’nun Tarihsel Gelişimi ve Constitutum Possessorium (Zilyetlik Anlaşması)”, “İntifa Hakkının Roma Hukukundaki Gelişimi ve Türk Hukukuna Etkisi” ve “Hukuk Kuralı (Ragula Iuris) Kavramı” isimli üç kitap çıkardı. Ulusal ve uluslararası hakemli dergilerde makaleler yayımlayarak, medeni hukuk, Roma borçlar hukuku, Roma hukuk tarihi,  adalet ve hakkaniyet kavramları, Stoisyen düşüncenin etkileri ve doğal hukuk üzerine çalışmalar yürüttü. 2010 yılında profesör olarak Özyeğin Üniversitesi’ne geçtikten sonra senato üyeliği, fakülte ve Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetim kurulları üyeliği ve Dekan yardımcılığı gibi pek çok idari görevde yer alırken; Galatasaray Üniversitesi, Özyeğin Üniversitesi, Beykent Üniversitesi ve İstanbul Aydın Üniversitesi’nde ders verdi. 2014 yılından beri MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı olarak görev yapmaktadır. Kendisi aynı zamanda Société International Fernand De Visscher pour l’Histoires des Droits de l’Antiquité (SIHDA) Yönetici Kurulu üyesidir. İyi derecede İngilizce ve İtalyanca bilmektedir.
 
E-posta: karagozh@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 04
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1996
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1990
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1986

Prof. Dr. Ayfer UYANIK (Özel Hukuk Bölüm Başkanı)
Ayfer Uyanık, ilk öğretim, orta öğretim ve lise öğretimini Almanya’da tamamlamıştır. Köln Üniversitesi Hukuk Fakültesi (Universität zu Köln)’nde başladığı hukuk eğitimini İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden tamamlamıştır. “Milletlerarası Usul Hukukunda Yetki Sözleşmesi” konulu yüksek lisans, “Factoring ve Milletlerarası Factoring Sözleşmeleri” konulu doktora tez çalışmalarını Köln Üniversitesi Milletlerarası Özel Hukuk ve Yabancılar Hukuku Enstitüsü (Institut für internationales und ausländisches Privatrecht)’de yürüten Uyanık, 1994 yılında yüksek lisansını, 2000 yılında da doktora programını İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nün tamamlayarak hukuk doktoru unvanını almıştır. Uyanık, 2007 yılında doçent, 2016 yılında da profesör unvanını kullanmaya hak kazanmıştır.
 
Uyanık, 2010-2016 yılları arasında Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda, 2008-2010 yılları arasında Maltepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda doçent, 2000-2006 yılları arasında Çağ Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda yardımcı doçent, 1992-2000 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda araştırma görevlisi olarak görev yapmıştır.
 
Uyanık, lisans, yüksek lisans ve doktora programları kapsamında Milletlerarası Özel Hukuk (Kanunlar İhtilafı Hukuku; Vatandaşlık Hukuku; Yabancılar Hukuku; Milletlerarası Usul Hukuku), Aile Hukuku, Çocuk Hukuku, Mülteci Hukuku, Yabancı Sermaye Hukuku, Yabancı Ticari Sözleşmelerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözümü, Milletlerarası Factoring Sözleşmesi, Sağlık Turizmi Hukuku, Milletlerarası Tıp Hukuku, İnsan Hakları ve Tıp derslerini vermiştir. Uyanık, “Factoring ve Özellikle Milletlerarası Özel Hukukta Factoring Sözleşmesi”, “Türk Milletlerarası Özel Hukukunda Boşanma”, “Sağlık Turizmi Hukuku” eserlerinin sahibi olup, “Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları” isimli Prof. Dr. Gülören Tekinalp kitabının 10. Basısından itibaren ortak yazarıdır.
 
Uyanık, Aile Hukuku Derneği Yönetim Kurulu Üyesi, Sağlık Bakanlığı Sağlık Turizmi Koordinasyon Kurulu Mevzuat ve Akreditasyon Komisyonu ve TÜSEB Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü (TÜSKA) Sağlık Turizmi Akreditasyon Standartları Çalışma Grubu Üyesidir.
 
E-posta: uyanika@mef.edu.tr
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 2000.
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1994.
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1991.

  Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu
Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu lisans derecesini 1990 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden, yüksek lisans derecesini 1992 yılında İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden aldıktan sonra, doktora derecesini İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Kamu Hukuku Bölümünden 1998 yılında aldı. Doktoradan sonra İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde öğretim üyesi olarak görevine devam etti. 2005 yılında doçent, 2010 yılında ise profesör ünvanını aldı. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu, 2001-2003 yıllarında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2003-2009 yıllarında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesinde, 2009-2011 yılları arasında ise Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesinde anayasa hukuku alanında lisans, yüksek lisans ve doktora dersleri verdi. Prof. Dr. Korkut Kanadoğlu'nun anayasa hukuku alanındaki çalışmaları özellikle özgürlükler hukuku, anayasa yargısı ve siyasi partiler hukuku konularında yoğunlaşmaktadır.Prof. Dr. Baki İlkay ENGİN 

Baki İlkay Engin İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden 1989 yılında mezun olmuştur. 1989 - 1999 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Ana Bilim Dalı’nda araştırma görevliliği yapmıştır. 1993 yılında “Dernek Üyeliğinin Kazanılması ve Kaybedilmesi” başlıklı yüksek lisans tezini, 1999 yılında ise “Alacağı Temlik Edenin Garanti Sorumluluğu” başlıklı doktora tezini başarıyla savunmuştur. 2001-2004 yılları arasında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde yardımcı doçent olarak çalışmış, 2004 yılında “Yedek Mirasçılık” konulu doçentlik tezi ile doçent unvanına hak kazanmıştır. 2004 – 2010 yılları arasında İstanbul Üniversitesi’nde doçent olarak görev yapmış, Aralık 2010’da profesörlük unvanını kazanmıştır. Halen İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde tam zamanlı öğretim üyesi olup Koç Üniversitesi ve MEF Üniversitesi’nde yarı zamanlı olarak ders vermektedir. Engin, iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.

E-posta: engini@mef.edu.tr
 
Doktora: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1999
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1993
Lisans: İstanbul Üniversitesi, Hukuk, 1989Dr. Öğr. Üyesi Kadir Berk KAPANCI

Kadir Berk Kapancı, 2002 yılında Özel Saint Joseph Fransız Lisesi’nden, 2006 yılında Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden, 2009 yılında “Satış Hukukunda Ayıptan Doğan Sorumluluk ve Sözleşmesel Garanti Taahhütleri” başlıklı yüksek lisans teziyle İstanbul Bilgi Üniversitesi Ekonomi Hukuku Yüksek Lisans programından, 2013 yılında ise “Birlikte Borçlulukta Borçlular Arası İlişkiler” başlıklı doktora teziyle Galatasaray Üniversitesi Özel Hukuk Doktora programından mezun oldu. 2007-2014 yılları arasında İstanbul Bilgi Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Araştırma Görevlisi olarak çalışan ve 2014-2015 yılları arasında da zorunlu askerlik hizmetini İstanbul’da yedek subay olarak tamamlayan Kapancı, 2015 yılından bu yana MEF Üniversitesi Medeni Hukuk Anabilim Dalında Yardımcı Doçent olarak çalışmaktadır.

E-posta: kapancib@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 37 53
 
Doktora: Galatasaray Üniversitesi, Özel Hukuk, 2013
Y. Lisans: İstanbul Bilgi Üniversitesi, Ekonomi Hukuku, 2009
Lisans: Galatasaray Üniversitesi, Hukuk, 2006

Dr. Öğr. Üyesi Ekrem KURT

Yrd. Doç. Dr. Ekrem KURT, 1989 yılında Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olmasından sonra avukatlık stajını tamamlamış ve aynı Fakülte’nin Medeni Hukuk Anabilim Dalına Araştırma Görevlisi olarak atanmıştır. İstanbul Üniversitesinden “Vasiyeti Tenfiz Memurunun Hukuki Niteliği” konusundaki teziyle yüksek lisans derecesini, Marmara Üniversitesinden de “Tapu Sicilinin Düzeltilmesi” konulu tezle doktora derecesini almıştır. 2004 yılında Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim dalına Yrd. Doç. olarak atanmış ve 2012 yılına kadar bu Fakültede Yönetim Kurulu üyeliği yapmış, Medeni Hukuk, Eşya Hukuku, Tüketici Hakları, Çevre Hukuku, İmar Hukuku ve Trafik Hukuku derslerini vermiştir. 2012-2014 yılları arasında U.A. Antalya Üniversitesi Hukuk Fakültesinde görev yapmış ve Medeni Hukuk derslerine girmiştir. Mart 2014 tarihi itibariyle, yeni kurulmuş bulunan MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesine atanan Ekrem KURT, bu Fakültede Medeni Hukuk derslerine girmektedir. Aynı zamanda Okan Üniversitesi Hukuk Fakültesinde de Medeni Hukuk dersleri vermektedir. Ekrem KURT’un Tapu Sicilinin Düzeltilmesi ve Tüketim Ödüncü Sözleşmesi konulu kitapları ile Medeni Hukukun tüm alanlarında yani, Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku alanlarında yurt içi ve yurt dışında yayımlanmış bilimsel araştırma ve makaleleri bulunmaktadır. Ekrem KURT iyi derecede İngilizce ve Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları: Kişiler Hukuku, Aile Hukuku, Miras Hukuku, Eşya Hukuku, Borçlar Hukuku, İmar Hukuku

E-posta: ekrem.kurt@mef.edu.tr
Telefon: +90 212 395 36 12
 
Doktora: Marmara Üniversitesi, Özel Hukuk, 2003
Y. Lisans: İstanbul Üniversitesi, Özel Hukuk, 1994
Lisans: Dicle Üniversitesi, Hukuk, 1999

Dr. Öğr. Üyesi Çiğdem YAZICI TIKTIK

18 Şubat 1978 yılında İstanbul’da doğan Çiğdem YAZICI TIKTIK, F.M.V Ayazağa Işık Lisesi’nde lise öğrenimini tamamladıktan sonra 2000 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nden mezun oldu. 2000-2001 yılları arasında avukatlık stajını yaptı ve yine 2001 yılında Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı’nda yüksek lisans öğrenimine başladı. 2003 yılında “Ticari Dava” isimli Yüksek Lisans tezini başarı ile savunarak yüksek lisans programını tamamladı. 2003 yılında İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalında Doktora programına başladı. Erasmus Öğrenci Değişim Programı ile Trier Üniversitesi ve daha sonra Justus Liebig Üniversitesi-Giessen olmak üzere Almanya’da doktora tezi araştırmalarını tamamladı.  Arabuluculukta Gizliliğin Korunması isimli doktora tezini başarı ile savunarak doktor ünvanını aldı.
 
Yazıcı Tıktık, MEF Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Yardımcı Doçent olarak göreve başlamadan önce 2003-2011 yılları arasında Araştırma Görevlisi olarak ve 2011-2016 yılları arasında da Yardımcı Doçent olarak İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medenî Usûl Hukuku ve İcra ve İflâs Hukuku Anabilim Dalında görev yapmıştır. İyi derecede İngilizce ve orta düzeyde Almanca bilmektedir.
 
Araştırma Alanları: Medenî Usûl Hukuku, İcra ve İflâs Hukuku, Alternatif Uyuşmazlık Çözüm Yöntemleri ve Arabuluculuk.
 
E posta: yazicic@mef.edu.tr
Telefon: 
  
Doktora: İstanbul Kültür Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2011.
Y. Lisans: Marmara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2003.
Lisans: Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, 2000


Programlar kapsamında yer alan dersler, üniversitemizin güçlü akademik kadrosu, diğer yükseköğretim kurumlarından gelen akademisyenler ve ilgili sektörün öncü profesyonellerinin katılımları ile yürütülecektir.

Sosyal Medya