Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Başvuru, Ücretler ve Burslar

Bilgi

2018-2019 Akademik Yılı Başvuru Tarihleri
 
Başvuru ve Kayıt Tarihleri
Başvuru Tarihi 15 Mayıs - 3 Eylül 2018
Erken Kayıt Tarihi 15 Mayıs - 13 Haziran 2018
Son Kayıt Tarihi  13 Eylül 2018

Burslar:
 • Erken kayıt döneminde (15 Mayıs - 13 Haziran 2018) %20 indirim,
 • İstanbul Barosu'na kayıtlı stajyer ve avukatlara %30 indirim,
 • MEF Üniversitesi mezunlarına Hukuk Yüksek Lisans Programlarında %50 mezun bursu,
 • MEF Üniversitesi Bölüm birincileri, ikincileri ve üçüncülerine %75 başarı bursu,
 • MEF Üniversitesi, MEF Okulları ve Arıkanlı Holding çalışanlarına %50 indirim,
 • Yüksek Lisans eğitimlerini asgari sürede ve başarı sıralamasında mevcut öğrencilerin %10’una girerek tamamlayan öğrencilere, ödemekle yükümlü oldukları toplam eğitim ücretinin %20’si kadar başarı ödülü,
 • Belirtilen indirimler birleştirilemez ve en yüksek indirim oranı

  uygulanmaktadır.
Başvuru Koşulları
 • Lisans derecesine sahip olmak. (Programlara katılmak için hukuk fakültesi mezunu olma şartı aranmamaktadır. Programlar tüm lisans mezunlarına açıktır.)
 • Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavından (ALES), eşit ağırlık puan türünden en az 55 veya GRE (Graduate Record Examination) sınavından en az 149 veya GMAT (Graduate Management Admission Test) sınavından en az 450 puan almış olmak.
 • Yurt dışından alınmış lisans diplomaları için diplomanın alındığı yükseköğretim kurumunun, alınan eğitim ve derecenin tanınırlığı konusunda YÖK’ün uygun görüşü aranır.
 • Yabancı uyruklu öğrencilerin başvurularında ALES veya muadili sınav şartı aranmaz.
 • Yabancı dil seviyesini ölçen aşağıdaki sınavlardan birinden, asgari olarak aşağıda belirtilen puanı veya sertifikayı almış olmak (Bir yükseköğretim kurumunun öğrenim dili %100 İngilizce olan programlarından veya resmi dili İngilizce olan ülkelerde öğrenim dili İngilizce olan yükseköğretim kurumlarından mezun olan adaylar, İngilizce yeterlik koşulundan muaftırlar.):
  • İngilizce için; YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 55 veya TOEFL IBT 66 veya -MEF Lisansüstü İngilizce Yeterlilik Sınavı 50
  • Almanca için; YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 55 veya TestDaF veya Goethe-Zertifikat B2 (80-89) veya Deutsches Sprachdiplom Stufe (DSD) II B2 veya TELC Deutsch B2
  • Fransızca için; YDS/ÜDS/KPDS/YÖKDİL 55 veya DELF B2
  • İspanyolca için; Diploma de Espanol Nivel B2
  • İtalyanca için; CELI 3
Öğrenim Ücreti:
Özel Hukuk Tezli Yüksek Lisans Programı öğrenim ücreti 2018-2019 akademik yılı girişli öğrenciler için 29.000 TL (KDV dahil) olarak belirlenmiştir. 

Ödeme Yöntemleri:
·  Eğitim ücreti peşin yatırıldığı takdirde %6 indirim yapılır.
·  World ve Bonus özellikli kredi kartlarıyla 9 taksitte ödeme yapılabilir.
·  Yapı ve Kredi Bankası’ yla yapılan iş birliği ile 10 eşit taksitle ödenebilir.

Önkayıt
Önkayıt çevrimiçi yapılacak, aşağıdaki belgelerin asılları kesin kayıt esnasında teslim edilecektir.

İstenen Belgeler:
 • Başvuru Formu (online doldurulacaktır)
 • Lisans diplomasının usulüne uygun fotokopisi
 • Özgeçmiş (CV)
 • Askerlikle ilişiksiz belgesi (Türk erkek adaylar için) fotokopisi
 • Niyet Mektubu (Niyet mektubunda adaylarımızdan neden yüksek lisans yapmak istediklerini, MEF Üniversitesi’nde yönelecekleri alanları, varsa bu alanlarda daha önce yaptıkları çalışmaları ve aldıkları dersleri, hedeflerini ve seçtikleri alanla ilgili olarak dikkate alınmasını istedikleri diğer hususları belirtmeleri uygundur.)
 • Nüfus cüzdanı fotokopisi
 • İki adet fotoğraf
 • Lisans transkript
* Başvuru işlemi esnasında, adayların fotokopisini getirdikleri belgelerin aslını ibraz edilmesi gereklidir.


Şartlı Kabul
Başvuru sırasında aşağıdaki belgelerden herhangi birini sağlayamayanlar, olumlu değerlendirilmeleri durumunda, programa şartlı kabul edilebilirler:

 • ALES 
 • Dil Yeterlik Sınav Sonucu
 • Eşdeğerlilik Belgesi (yurt dışından alınan diplomalar için)

Öğrencilerin eksik belgelerini en geç kabul edildikleri ilk dönemin sonuna kadar tamamlamaları şarttır.

Mülakat
Adaylar ile sözlü mülakat yapılacaktır.

Değerlendirme Süreci
Tezli programlara girişte yazılı veya sözlü sınav yapılacaktır ve sınavda başarı gösteren adaylar; sınav notu, ALES (veya muadili sınav) puanı, yabancı dil puanı ve lisans not ortalaması dikkate alınarak belirlenecek “değerlendirme puanı”  gözetilerek, en üst sıradan başlanarak alınacaklardır.

Sosyal Medya