Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Ekonomi Hukuku Uzmanlık Alanı

Ekonomi Hukuku Uzmanlık Alanı

Hedefler

Özel Hukuk Yüksek Lisans Programları kapsamında öğrencilerimizin yönelebileceği Ekonomi Hukuku Uzmanlık Alanı’nın amacı; hukuk ve ekonomi arasındaki ilişkinin hızla gelişmesinden hareketle, hukuk kurallarının özünü ve gelişimini kavrayarak günümüzün küreselleşen dünyasında ortaya çıkan hukuki sorunları tanımlayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüme ulaştıran çok yönlü bakış açısına sahip uzmanlar yetiştirmektir. Bu kapsamda gerçekleştirilecek çalışmalar sonucunda öğrencilere piyasa ekonomisinin hukuki altyapısının yanı sıra, hukuk kurallarının ekonomik etkilerini kavramayı sağlayacak ulusal ve uluslararası düzeyde güncel bilgiler vermek, bilimsel araştırma yöntemleri öğretmek, onları bu bilgi ve yöntemler aracılığıyla alana ilişkin sorunlara çözüm getirmeleri konusunda yeterliliğe ulaştırmak hedeflenmektedir. Kendilerini bu alanda geliştirmek isteyen öğrencilerimiz tarafından ortaya çıkarılacak tez çalışmaları, ekonomi ve hukuk alanında bilimsel araştırma yapabilme ve bu araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri analiz etme ve yorumlama yeteneğini gösterecektir.
 
Program ayrıca lisans eğitimini hukuk alanında yapmamış olan öğrencilere de alana ilişkin teknik ve akademik bilgi vererek mesleklerini icrada engin bir bakış açısı kazandırmayı amaçlamaktadır.
 
Kazanımlar

Programın önceliği, öğrencilerimizin Sözleşme Hukuku, Teminat Hukuku, Tüketici Hukuku, Sorumluluk Hukuku, Uluslararası Ticaret Hukuku, Milletlerarası Özel Hukuk, Şirketler Hukuku, Sigorta Hukuku, Taşıma Hukuku, Uluslararası Borçlar Hukuku gibi alanlarda yürürlükteki hukuk kurallarını öğrenmeleri ile sınırlı kalmayıp; söz konusu alanlardaki gelişmeleri takip edebilme ve bu dallarda edindikleri bilgileri ulusal ve uluslararası alanda uygulayabilme becerisi geliştirmelerini sağlamaktır. Bu kapsamda  küreselleşme ile birlikte her geçen gün artan uluslararası boyutu olan ticari ilişkiler ve bunlara ilişkin hukuk da programda önemli yer tutmaktadır.
 
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x