Özel Hukuk Yüksek Lisans Programı (Tezli)

Sağlık Hukuku Uzmanlık Alanı

Sağlık Hukuku Uzmanlık Alanı

Hedefler

Sağlık alanında dünya çapında giderek artan bir hızla ortaya çıkan gerek teknolojik gerekse ekonomik gelişmeler, yeni hukuki sorunları da beraberinde getirmiştir. Bu sorunlar göz önüne alındığında son yıllarda sağlık hukuku alanında birçok yeni hukuki düzenleme yapılmış ve bu alanda uzmanlaşan nitelikli hukukçulara gereksinim doğmuştur.
 
Özel Hukuk Yüksek Lisans Programları kapsamında öğrencilerimizin yönelebileceği Sağlık Hukuku Uzmanlık Alanı’nın amacı, hukuk kurallarının özünü ve gelişimini kavrayarak sağlık hukukuna ilişkin sorunları tanımlayan, analiz eden, yorumlayan ve çözüme ulaştıran çok yönlü bakış açısına sahip uzmanlar yetiştirmektir. Öğrencilerimizle gerçekleştirileceğimiz çalışmalar sonucunda onlara ulusal ve uluslararası düzeyde alana ilişkin güncel bilgiler vermek, bilimsel araştırma yöntemleri öğretmek, onları bu bilgi ve yöntemler aracılığıyla Sağlık Hukuku’na ilişkin sorunlara çözüm getirmeleri konusunda yeterliliğe ulaştırmak hedeflenmektedir. Program ayrıca lisans eğitimini hukuk alanında yapmamış olan öğrencilere de alana ilişkin teknik ve akademik bilgi vererek mesleklerini icrada engin bir bakış açısı kazandırmayı amaçlanmaktadır. Bu çerçevede onlara ilgi duydukları alanda ders seçme, tez yazma ve proje yaratma imkanı verilerek, bilimsel araştırma yapma, bu araştırmalar sonucu elde edilen bilgileri analiz etme ve yorumlama yetenekleri geliştirilecektir.
 

Kazanımlar

Bu kapsamda, Sağlık Hukuku Uzmanlık Alanı’nı tercih eden öğrencilerimiz, sağlık sistemleri ve sigorta hukuku, ulusal ve uluslararası tıp hukuku, tıp etiği, tıbbi müdahalelerde aydınlatılmış onam sorunu, hasta-hekim ilişkisinin hukuki temelleri, hekim ve hastanelerin (özel ve kamu) hukuki sorumluluğu, cinsel sağlık hukuku, hasta hakları ve buna benzer pek çok konuda bilgilenme ve kendilerini geliştirme fırsatına sahip olacaklardır.
Bu internet sitesinde, kullanıcı deneyimini geliştirmek ve internet sitesinin verimli çalışmasını sağlamak amacıyla çerezler kullanılmaktadır. Bu internet sitesini kullanarak bu çerezlerin kullanılmasını kabul etmiş olursunuz. Çerezleri nasıl kullandığımız, sildiğimiz ve engellediğimiz ile ilgili detaylı bilgi için lütfen Çerez Politikası sayfasını okuyunuz.
x